B&B De Ruiter
1. Private levenssfeer

Voor "Bed & Breakfast De Ruiter " is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit. Wij verzekeren u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden.

Met de persoonlijke gegevens die u ons geeft, kunnen wij gunstig antwoorden op de verzoeken die u tot ons richt wanneer u de website bezoekt en kunnen we u geregeld op de hoogte houden van activiteiten en nieuwe diensten van "Bed & Breakfast De Ruiter " alsmede van product- of dienstaanbiedingen die uw belangstelling kunnen opwekken. Als u niet ermee instemt dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketingacties, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar :

contact@BedandBreakfastValkenburg.com

Uw gegevens kunnen worden overgemaakt aan organisaties die verbonden zijn met "Bed & Breakfast De Ruiter " opdat zij u product- of dienstaanbiedingen zouden kunnen zenden, indien u daartoe de toestemming geeft aan "Bed & Breakfast De Ruiter " .
U beschikt steeds over het recht de gegevens te raadplegen en te verbeteren alsmede er verzet tegen aan te tekenen. Hebt u vragen betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens, contacteer ons dan met een e-mail of contacteer de verantwoordelijke van de gegevensverwerking op het volgende adres :

Bed & Breakfast De Ruiter
T.a.v. Mevr. Jose Lamerichs
Sint Gerlach 43
6301 JA Valkenburg aan de Geul - Houthem
Nederland

U kunt het openbaar register voor verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen, via
het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP),
op het volgende adres :

Prins Clauslaan 20,
Den Haag

POSTADRES:
Postbus 93374,
2509 AJ Den Haag

http://www.cbpweb.nl

Bij het aansluiten op een site worden sommige gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch door de browser van de internetsurfer verzonden naar de site. Deze gegevens vermelden het TCP/IP-adres (een nummer waarmee men uw computer op het netwerk kan identificeren), het merk en de versie van de browser en van het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde webpage.

Om te vermijden dat iemand ongeoorloofd toegang zou krijgen tot uw gegevens, past B&B De Ruiter strenge veiligheidsprocedures toe (afgeschermde pagina's) voor het bewaren en verspreiden van de gegevens die u ons overmaakt.

2. Intellectuele eigendom

© 2007 Bed and Breakfast De Ruiter
Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles en hun indeling op deze site zijn onderworpen aan een
copyright en andere beschermingen van het intellectueel eigendomsrecht.
Deze objecten mogen niet voor commerciële doelstellingen of voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd en op een andere website
worden geplaatst. Deze site bevat mogelijk ook beelden die onderworpen zijn aan een copyright van derden. 
Deze website verleent geenszins de toestemming om ons intellectueel eigendom, alsmede dat van derden, te gebruiken.


3. Aansprakelijkheid


Onderhavige site werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een informatieve en evoluerende site. "B&B De Ruiter " kan in geen geval aansprakelijk
worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou kunnen worden door het gebruik ervan.

"Bed & Breakfast De Ruiter" kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe websites die een hypertekst-link geven naar de site van "Bed & Breakfast De Ruiter" of waarnaar de site van "Bed & Breakfast De Ruiter"een link voorziet.

Prijswijzigingen in EURO onder voorbehoud.
Sfeer proeven bij Jose en Cyril.......